• Elektroniczna baza dokumentów

 • Zapraszamy na spotkanie

 • Bezpieczeństwo dancyh

 • Rozliczenia

 • Profesjonalna porada prawna

USŁUGI KSIĘGOWE POZNAŃ


Księgowość

Oferta świadczona przez biuro rachunkowe Prestige Partners  to gwarancja bezpieczeństwa i najwyższej satysfakcji z współpracy. Nasi specjaliści dobiorą dla Państwa najbardziej optymalne usługi księgowe i zajmą się istotnymi kwestiami w Państwa firmie. Wiemy doskonale, że księgowość wymaga wielu godzin sumiennej i żmudnej pracy, na którą niewiele firm może sobie dziś pozwolić. Dlatego też zachęcamy do wyboru naszego biura do wykonywania konkretnych usług z zakresu księgowości.

Biuro rachunkowe Prestige Partners świadczy usługi na terenie miasta Poznań i jego okolic. 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) 

 • prowadzimy księgi rachunkowe na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta,
 • przygotowujemy we współpracy z Klientem zakładowy plan kont, który spełni wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • świadcząc nasze usługi księgowe sporządzamy roczne sprawozdania finansowe, które są przygotowane zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • przygotowujemy okresowe raporty grupowe zgodnie ze standardami przyjętymi przez Państwa firmę,
 • sporządzamy kalkulację miesięcznej bądź kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób prawnych,
 • sporządzamy miesięczne bądź kwartalne deklaracje VAT,
 • dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w obowiązujących terminach,
 • tworzymy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), czy NBP oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych, jeśli są wymagane,
 • odpowiadając za księgowość kontaktujemy się również z organami podatkowymi. 

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów rozchodów (KPIR)

 • prowadzimy KPIR na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta,
 • przygotowujemy okresowe raporty grupowe zgodnie z wytycznymi i standardami Państwa firmy,
 • sporządzamy roczne informacje o wysokości dochodów lub strat z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • sporządzamy kalkulacje miesięcznej lub kwartalnej podstawy, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzamy miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT,
 • świadcząc nasze usługi księgowe dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w określonych terminach,
 • sporządzamy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego, a także przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych,
 • kontaktujemy się z organami podatkowymi. 

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej

 • dbając o rzetelna księgowość prowadzimy ewidencję przychodów na podstawie danych oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta,
 • przygotowujemy okresowe raporty grupowe mając na uwadze standardy wypracowane przez Klientów,

Lokalizacja

 Nazwa firmy:

PRESTIGE PARTNERS MICHAŁ MAŚLĄKOWSKI

 

Adres:

 60-162 Poznań

Krośnieńska 19

 

Telefon kontaktowy:

 +48 605 678 724

 

Adres e-mail:

 biuro@prestigepartners.com.pl